Alles
Het boek Roofstaat beschrijft in 900 bladzijden de vaderlandse geschiedenis, die meer dan duizend jaar beslaan. Het is een duistere terugblik op de Nederlandse veroveringen op de rest van de wereld. ‘Wat iedere Nederlander moet weten’, luidt de ondertitel van het boek. Want dit werk zou wel eens een onmisbaar onderdeel van de canon van Nederland kunnen worden, omdat het uitlegt waar onze welvaart vandaan komt – en hoe wij zijn geworden wie wij zijn. Maar als deze informatie dan zo essentieel is volgens de schrijver van Roofstaat, Ewald Vanvught, waarom vernoemen we dan nog steeds straten, kazernes, oorlogsschepen en scholen naar historische figuren die juist ook voor veel dood en verderf in de wereld hebben gezorgd? Hoe staat het met de positie van deze geschiedenis in het onderwijs? Welke invloed heeft deze kennis, of gebrek daaraan, op ons zelfbeeld, racisme en ongelijkheid in een multiculturele samenleving? Is kennis hierover juist vandaag de dag niet essentieel?nl
In de grote studentensteden van Nederland is een tekort aan studentenkamers. Maar de studenten die wel een kamer hebben, vormen volgens de inwoners van die steden een probleem. In Nijmegen is de discussie opgelaaid. De oplossing volgens sommigen: een straatquotum waarin vooraf wordt bepaald hoeveel procent van de huizen uit studentenhuizen mogen bestaan. Rob Oudkerk staat in Nijmegen waar naar schatting 20.000 duizend studenten wonen. Dat is één op de negen inwoners. Bij een inspraakavond van afgelopen week hebben veel Nijmegenaren hun ongenoegen geuit over de overlast van studentenhuizen. Zo ook Herma Schipperheijn en Ralf Nieuwenhuijsen, initiatiefnemers van het platform Kamerbreed dat voor minder studentenhuizen in de stad pleit.nl