Alles
Elke werkdag van 19.00 tot 20.00 uur een persoonlijk gesprek met prominenten over cultuur en media. Presentatie: Jellie Brouwer, Petra Possel en Frénk van der Linden.nl
Zijn poëzie is een zeldzame, barokke belevenis en verbeelding van het landschap, het geluid en de vergankelijkheid. Van de Friese, blinde dichter en performer Tsjêbbe Hettinga verscheen een nieuwe bundel met cd genaamd 'Platina de zee' waarin nog sterker dan voorheen de echo van een verloren tijd doorklinkt. Presentatie Petra Possel In de uitzending was een fragment van Hettinga's laatste gedicht 'Oan 'e Brek in dei' ('Een dag aan de Brekken') te horen. De gelijknamige cd waarop hij dit gedicht, geïnspireerd op het werk en leven van de Friese dichter en schilder Gerben Rypma, voordraagt is tot 31-09-2003 verkrijgbaar op de tentoonstelling over Rypma in Blauwhuis, Friesland. Of u maakt 7, 97 euro (incl. verzendkosten) over op Rabobanknr. 372108709 tnv H. Faber. nl