Alles
Het programma Kunstlicht (Next) behandelt vanuit een discipline een cultureel of kunstzinnig onderwerp en belicht daarvan de cultuurhistorische achtergrond. nl
De periode van eind achttiende eeuw tot en met de negentiende eeuw wordt aangeduid met de term Romantiek. In deze tijd komt de subjectieve beleving centraal te staan, als reactie op de Verlichting waarin de ratio centraal staat.nl