Alles

Kramer ziet de ene na de andere concurrent wegvallen