Alles
Elke Boekenweek duiken Van Kooten en De Bie hun archief in om een speciale uitzending rondom het thema van de Boekenweek samen te stellen.nl
Voor hun elfde Boekenweek-bloemlezing maakten Koot en Bie een compilatie van sketches, waaruit blijkt dat nagenoeg al hun vaste types wel eens te kampen hebben gehad met de verleidingen des vlezes.nl