Alles
Voorloper van de serie Tony van Verre ontmoetnl
Interview met acteur en regisseur Ko van Dijk, omlijst met muziek. De vragen van interviewer Tony van Verre zijn uit de opnamen geknipt, waardoor het programma een lange monoloog lijkt te zijn. Van Dijk verhaalt over reclame maken. Voor 'breukbanden' liever niet, of er moet een monumentaal bedrag tegenover staan. Maar een drankreclame, waarom niet? Hij keek 2 maanden lang tv toen hij in het ziekenhuis lag en dat viel hem niet mee: "vreselijke avonden". Van Dijks schooljaren waren een ramp, toneel was alles voor hem maar werd tot drie keer toe niet toelaten tot de toneelschool. Vervolgens speelde hij met zijn vader, die ook acteur was. Van Dijk roemt de vrouwen die Wim Sonneveld coacht en bij hem het vak geleerd hebben. Een grote, dienende taak. Van Dijk vergelijkt het toneelspel van vroeger met dat van nu. Andere tijden, jongere generatie, betere sociale voorzieningen. De gevolgen van zijn populariteit leiden bij Amsterdammers tot een soort lolbroekerij, bij Hagenaars tot appreciatie. Met modern toneel heeft Van Dijk niet veel op, omdat hij het gewoonweg niet begrijpt. Van film daarentegen heeft hij veel geleerd. Aan het beroepstoneel bespeurt Van Dijk veel dilettantisme. Er zijn veel toneelgezelschappen in Nederland, dat weinig gevoel voor toneel heeft. Van Dijk verhaalt over zijn jaren bij de Nederlandse Comedie, de wens om Cyrano de Bergerac te spelen (gespeeld door Guus Hermus), en de invloed van de Russische regisseur Pjotr Sjarov. Volgt een relaas over de kenmerken en vereisten van "het vak" en zijn liefde voor de muziek van jazzzangeres Ann Burton. Van Dijk spreekt over toneel spelen: "Het gaat erom de zaal vol te krijgen, al die flauwekul van het publiek opvoeden", en de noodzaak van humor en erotiek. Blootloperij op het toneel slaat echter nergens op. Een leven zonder theater en de liefde kan Van Dijk zich niet voorstellen: "Vele malen heb ik ze verkéérd bedreven, maar ik heb ze wel altijd bedréven". Hij schetst zijn karakter: ijdel, egocentrisch, precies, perfectionistisch. Hij is wat "slordig" met zijn leven omgesprongen, maar heeft het wel altijd "goed bedoeld". Van Dijk haakt naar vriendschap en vindt zichzelf niet zo heel belangrijk.nl