Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Kleur bekennen' waarin een vraaggesprek met de Rotterdamse 71-jarige arts A.J. Houtsmuller. Houtsmuller vertelt over de kwaadaardige huidkanker die in 1980 bij hem werd geconstateerd en over de daarop volgende behandelingen. Hij vertelt hoe hij, nadat de medici hem hadden opgegeven, op zoek is gegaan naar alternatieve geneeswijzen m.b.t. voeding, over de ontwikkeling van de voedingswijze, waardoor hij binnen een jaar genas, en over zijn praktijk voor alternatieve kankerbestrijding, die hij na zijn pensionering begon. Houtsmuller gaat uitgebreid in op het belang van juiste voeding en de juiste mentale instelling ter bestrijding van kanker. Verder gaat hij in op de te betrachten voorzichtigheid m.b.t. alternatieve genezers en geneeswijzen en op de terughoudendheid van oncologen over zijn geneeswijze. Vervolgens vertelt hij over zijn eigen praktijk, geeft hij adviezen over juiste voeding en vertelt hij dat hij zijn vindingen eerst op zichzelf uittest. Het programma is geïllustreerd met muziek.nl