Alles
Coen Verbraak praat met beroepsgenoten over hun vak en zichzelf.nl
Afl. Emoties. Welke emoties zijn het meest bepalend voor ons gedrag? Waar zitten die emoties precies in ons brein? Zijn voor psychiaters emoties de sleutel tot wie we zijn? Of zijn gevoelens vooral een bijproduct van ziektebeelden?nl