Alles
Coen Verbraak praat met beroepsgenoten over hun vak en zichzelf.nl
De taakverdeling bij een strafproces is duidelijk. Het is aan de rechter om de argumenten van beide partijen te wegen.nl