Alles
Coen Verbraak praat met beroepsgenoten over hun vak en zichzelf.nl
Wie werkt maakt fouten. Maar als de dókter fouten maakt, kunnen de gevolgen buitengewoon ernstig zijn. Hoe kan dat? En wat is daar eigenlijk aan te doen? Of is het maken van fouten niet of nauwelijks te voorkomen?nl