Alles
De Ayurveda beschrijft de persoonlijke geaardheid van mensen vanuit geheel andere inzichten dan de westerse psychologie. De constituties en dosha's als principes voor een ieders eigenheid, gaat uit van een holistisch mensbeeld. Hierin wordt de mens behalve als organisme dat uit een biologisch en een psychologische component is samengesteld, ook in samenhang gezien met kosmische energieën. Keuzes ten aanzien van studie, beroep, leefstijl en kansen, gemaakt vanuit deze gedachte, levert andere uitkomsten op dan keuzes die gemaakt worden vanuit onze huidige gangbare afwegingen, waarin materieel succes en maatschappelijke ontplooiing en andere persoonlijke belangen vaak doorslaggevend zijn. Hoe kan de Ayurveda mij helpen mijn persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren?nl
De Ayurveda beschrijft de persoonlijke geaardheid van mensen vanuit geheel andere inzichten dan de westerse psychologie. Hoe kan de Ayurveda mij helpen mijn persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren?nl