Alles
Hoe passen mensen natuurkundige en scheikundige kennis toe in het dagelijks leven en in beroepen?nl
-Er zit muziek in. Snaar- en blaasinstrumenten kunnen geluid produceren met allerlei klanken en toonhoogtes. Hoe werken deze instrumenten, hoe komt het geluid van het instrument in ons oor en hoe kunnen we geluid versterken en opnemen? -Geluidshinder. Geluidshinder kan grote schade toebrengen aan welzijn en gezondheid. Hoe meet je geluid? Wat kunnen we zelf doen om geluidshinder zo veel mogelijk te beperken? En wat kunnen we technisch doen aan geluidshinder?nl