Alles
Hoe passen mensen natuurkundige en scheikundige kennis toe in het dagelijks leven en in beroepen?nl
-Er zit muziek in. Snaar- en blaasinstrumenten kunnen allerlei klanken en toonhoogtes produceren. -Geluidshinder. Hoe meet je geluid en wat kunnen we zelf doen om geluidshinder te beperken?nl