Alles
Hoe passen mensen natuurkundige en scheikundige kennis toe in het dagelijks leven en in beroepen?nl
Straling/lucht. -Straling. Röntgen deed in 1895 een experiment met elektriciteit en ontdekte bij toeval straling. Drie jaar later ontdekte Marie Curie de zeer actief stralende stof radium en bedacht ze de term radioactiviteit. Straling heeft te maken met atomen: kleine bouwsteentjes van werkelijk alles om ons heen. Aan bod komt materie, en ook atomen, isotopen, (toepassingen en gevaren) radioactieve straling. -Lucht. De lucht die we inademen bestaat uit veel meer dan zuurstof. Voor een groot deel bestaat de lucht uit water(damp). Daarnaast zitten er in de lucht ook schadelijke stoffen als koolstofmonoxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide. Zonder koolstofdioxide zou de aarde onbewoonbaar zijn. We kijken naar lucht, gassen, edelgassen, organische en anorganische stoffen, zure regen en broeikaseffect.nl