Alles
Hoe passen mensen natuurkundige en scheikundige kennis toe in het dagelijks leven en in beroepen?nl
Muziek: Snaar- en blaasinstrumenten kunnen allerlei klanken en toonhoogtes produceren. Geluidshinder: Hoe meet je geluid en wat kunnen we zelf doen om geluidshinder te beperken?nl