Alles
Zendtijd voor Kerken (ZvK) verzorgt de uitzending van kerkdiensten en samenkomsten op zondagmorgen via televisie (Nederland 2, 11.00 uur) en op zondagmiddag via radio 5 om 17.02 uur voor zes verschillende kerkgenootschappen: Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken, Unie van Baptistengemeenten, Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Gemeenten en een aantal zelfstandige evangelische gemeenten die verenigd zijn in de stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten en de voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland.nl
De Moluks Evangelische Kerk bestaat dit jaar 60 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum was er op zaterdag 24 november een groot feest in de Bethelkerk in Drachten. U kunt luisteren naar de feestelijke viering die op deze dag werd gehouden. Voorganger is ds. Matulessy en er werken meerdere koren mee aan deze dienst. Het thema is 'danken met biddende en ontvangende handen' naar 1 Tessalonicenzen 5, vers 18:Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.nl