Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
'Dat is zonde' is het thema van de kerkdienst van de Volle Evangelie Gemeente Het Zout der Aarde in Rotterdam. Voorganger Pastor Dissels gaat in op vragen rondom zonde en zondebesef.nl