Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: Berend Okma. Thema: Jij en... Medewerking: Drama- en muziekteam van de gemeente. Orde van dienst. Welkom en groet. Samenzang: Ik wil juichen voor U en Schijn met Uw licht. Collecte t.b.v. Tanzania. Drama. Samenzang: Baden in Uw liefde. Video: Mensen. Schriftlezing: Marcus 12: 28-34. Verkondiging. Dans en zang: Kom tot de Vader. Gebed. Samenzang: Holy, holy. Zegen.nl