Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: Pastor Alejandro Lopez. Thema: Iedereen is welkom in het huis van de Heer. Medewerking: Midalvis Isidora (welkom), Martin Medina, Mayra Lopez (solo). Liturgie: Samenzang: Ven Conmigo a la Casa di Dios. Welkom en groet door Midalvis Isidora. Lofprijzing o.l.v. Martin Medina. Samenzang: Tu eres todo podoroso. Samenzang: Tecoronamos. Gebed. Schriftlezing: Lucas 14: 15-24. Woordbediening door Pastor Alejandro Lopez. Dankgebed. Samenzang: Tecoronamos. Mayra Lopez zingt de volgende liederen: Razon de Vivir, Cristo en Que Seria Del Mundo.nl