Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: ds. Dick Westerkamp. Thema: Geloven in Jezus - belijden van je geloof? Medewerking: Muziekgroep gemeente. Orde van dienst. Samenzang: Lied 430, lied 586, lied 174 (Opw.). Welkom, votum en groet. Samenzang: Come, now is the time to worship. Samenzang: Lied 589, lied 542 (Opw.). Gebed. Samenzang: Lied 488 (Opw.). Kinderzang: Lied 118 (Opw.-Kinderen). Schriftlezing: Johannes 20: 19-31. Preek. Samenzang: Gezang 326: 1 en 5 (LvdK). Belijdenis en doop, onderbroken door samenzang: Gezang 51: 1, 2 en 3 (LvdK); Lied 549 (Opw.); Lied 602: 1, 3 (Opw.). Solozang: The Father's Song. Getuigenis. Samenzang: Lied 599, lied 481 (Opw.). Gebed. Collecte. Slotlied: Lied 554 (Opw.) en zegen. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK), de Opwekkingsbundel (Opw.) en de bundel Opwekking Kinderen (Opw.-Kinderen).nl