Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: ds. Jan Meijer. Thema: Exclusief Jezus! Medewerking: Jan Doek, orgel. Jan Schreurs, trompet. Evelien Hans, hobo. Kinderkoor o.l.v. Harriëtte Kroon. Orde van dienst. Gezongen votum/zegengroet/gezongen amen. Samenzang: NG 87: 1, 2. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging. Samenzang: NG 87: 3. Gebed. Samenzang: Psalm 100: 1 (GK). Schriftlezing: Johannes 14: 1-6. Kinderkoor: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Preek n.a.v. Johannes 14: 6a. Samenzang: Lied 75: 1, 2, 3 (LvdK). Apostolische leefregels n.a.v. Rom. 12: 9-21. Samenzang: Psalm 25: 2, 4, 7 (GK). Gebed. Collecte. Samenzang: NG 82 Zegen/gezongen amen. De liederen worden gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek (GK), het Liedboek voor de Kerken (LvdK) en de bundel Negentig Gezangen (NG).nl