Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: Ds. Tim Vreugdenhil. Thema: Op zoek naar de levende Jezus. Medewerking: muziekteam o.l.v. Jos Smit. Liturgie. Welkomstwoord en gebed. Lofprijzing en aanbidding. Schriftlezingen: Psalm 30 en Lukas 24: 1-12 (NBV). Preek n.a.v. Lukas 24: 5. Solo-lied. Gebed voor de stad en de wereld. Collecte. Muziek en zang. Zegen. Er wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek, de Opwekkingsbundel en het Liedboek voor de Kerken.nl