Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Thema: Mijn vader slaat. Voorganger: Ds. Klaas de Vries. Medewerking: Ludo Pesman,schriftlezing. Mirjam Immerzeel, gebed. Marja Weijerman, orgel. Lizette Plender en Pauline Weijerman, dwarsfluit. Orde van dienst. Welkom en Votum. Vredegroet. Samenzang: Psalm 65: 1, 2. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging. Gebed. Schriftlezing: Hebreeën 12: 1-12. Samenzang: Psalm 38: 1, 5, 9, 11. Woordbediening afgewisseld met mime en interview. Geloofsbelijdenis: Gezang 2: 1. Collecte. Gebed. Samenzang: Gezang 293: 1-4 (LvdK). Zegen. De liederen worden gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek en uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK).nl