Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: Ds. Klaas de Vries. Thema: Mijn Vader slaat. Medewerking: Ludo Pesman, schriftlezing. Mirjam Immerzeel, gebed. Marja Weijerman, orgel. Lizette Plender en Pauline Weijerman, dwarsfluit. Liturgie. Welkom en Votum. Vredegroet. Samenzang: Psalm 65: 1. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging. Samenzang: Psalm 65: 2. Gebed. Schriftlezing: Hebreeën 12: 1-12. Samenzang: Psalm 38: 1, 5, 9, 11. Woordbediening. Geloofsbelijdenis: Gezang 2: 1. Collecte. Gebed. Samenzang: Gezang 293: 1-4 (LvdK). Zegen. De liederen worden gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek en uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK).nl