Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: Ds. S. Otten. Thema: Kijk wat komt. Medewerking: kinderkoor o.l.v. Corine de Jong. Inge Jansen, piano. Muziekgroep o.l.v. Marie-Christine Goergen. De heer C. Kleinjan, orgel. Orde van dienst: Welkom. Samenzang: Eens zal op de grote morgen. Stil gebed, votum en groet. Uitleg Adventskaarsen. Kinderkoor: Advent is kijken naar wat komt. Samenzang: Gezang 127: 1, 2 en 3 (LvdK). Lezing van de wet. Samenzang: Gezang 126: 1, 2 en 3 (LvdK). Gebed. Schriftlezing: 2 Petrus 3: 8-14; Openbaring 21: 1-5. Samenzang: Psalm 107: 19 en 20. Preek. Samenzang: Schriftberijmingen 37: 1 tot en met 6 (Sb). Kinderkoor en gemeente: Alles wordt nieuw I nr. 30. Gebed. Collecte. Samenzang: Gezang 459: 1, 2, 3, 7 en 8 (LvdK). Zegen. Samenzang: Lied 44 (Opw.). Er wordt gezongen uit o.a. het Liedboek voor de Kerken (LvdK) en de bundels Alles wordt nieuw I (Awn), Opwekkingsliederen (Opw.) en Schriftberijmingen (Sb).nl