Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Voorganger: Gert Jan van Geresteyn. Muzikale medewerking door het Praiseteam van de gemeente o.l.v. Bredon Dolk. Liturgie. Welkom/Votum en Groet. Samenzang Kom laat ons zingen voor de Heer. Samenzang O Heer, mijn God (Opwekking 407). Samenzang Daar aan dat kruis. Verkondiging Met de deur in huis vallen. Samenzang Kom tot mij. Zingen. Dankgebed. Zegen. Er wordt gezongen uit de Opwekkingsbundel.nl