Alles
Yn ‘Kening Hert & Harry Hazze’ binne de haadrolspilers de yntelliginte, mar in bytsje naïve Kening Hert en syn wat ûndogenske lakei Harry Hazzenl