Alles

Keizer Franz Joseph I spreekt over de vooruitgang der techniek en de fonografie