Alles
De Moslim Omroep zendt elke week een documentaire uit.nl
Kazachstan is een land aan de buitengrenzen van de islamitische wereld en een kruispunt tussen Russische, Chinese en Centraal-Aziatische beschavingen. Het is een land waar moslims een gematigde en spirituele islam hebben ontwikkeld met weinig extremistische uitwassen en fundamentalisme. De documentaire toont de verdraagzaamheid en tolerantie tussen de vele bevolkingsgroepen: moslims, christenen, joden en anderen.nl