Alles
Katholiek Nederland Radio biedt wekelijks inspiratie voor de zondag, met kleurrijke verhalen uit een levende traditie. Katholiek Nederland Radio gaat op zoek naar de bezieling van mensen, het ritme dat de samenleving op zondag kiest en de verbinding tussen kerk en wereld. Met rubrieken Het Verhaal Muzikaal, de Klok horen Luiden, het regionieuws en meer uit de schatkamers van de katholieke cultuur.nl
19 mei  2013 – Pinksteren gaat over de heilige Geest. Maar wat is de Geest? Hoe maak je dat duidelijk. In beelden als vuur, adem, wind... Maar ook in het werk voor anderen. Jan Heuft, broeder bij de Missionarissen van Afrika, heeft zich in Algerije altijd ingezet voor de zwaksten in de samenleving. Hij woont er al 45 jaar en ondanks de bloedige strijd tussen het leger en radicale moslims, waarbij ook medebroeders van hem werden vermoord, besloot hij in het land te blijven. In zijn zoektocht naar een betere wereld houdt hij de geest van God voor ogen. Heuft is een van de gezichten van de Week Nederlandse Missionaris. Maria en Don Bosco op school Meimaand is Mariamaand en Renkum heeft een heuse Mariatraditie. Die traditie draait allemaal om een Mariabeeld dat dateert rond het jaar 1400. Na veel omzwervingen is het beeldje na de oorlog weer op haar oude plaats teruggekomen en dat is de kerk van de OLV ten Hemelopneming. In die traditie hoort ook de jaarlijkse ziekenbedevaart naar de Maria van Renkum: een feestelijke dag waarbij ook de leerlingen van de katholieke Don Boscoschool aan meehelpen. Kunst voor Jezus In het Friese Dokkum is vanaf 1 juni in de parochiekerkde cyclus ‘In Verwondering' te zien: zeven grote doeken van schilder Jan Kooistra, over het leven van Jezus. De tentoonstelling is onderdeel van een speciale Bonifatiusroute door Dokkum, deze zomer. Jan Kooistra laat zich met name inspireren door de Naardense Bijbelvertaling, omdat die zo beeldend is. Wij zoomen in op het schilderij over Pinksteren. Geestelijke Noot Wina Swart uit Amsterdam draait Dank sei Dir Herr van Aafje Heynis als ze zich dankbaar voelt, als ze het idee heeft 'daar is de hand van God in'. "Door dit nummer wordt haar dankbaarheid nog sterker. Een geweldig ontroerende versie, omdat je voelt dat Aafje Heynis zelf gelooft..." Jouw muzikale inspiratie voor zondagmiddag op Radio 5? Stuur een e-mail naar onze redactie met de titel van de plaat en je verhaal!nl