Alles
RKK heeft voor gekozen om de eucharistieviering elke zondag uit te gaan zenden in plaats van om de twee weken en deze te spreiden over alle bisdommen. Ieder bisdom komt zeven keer per jaar aan bod, iedere bisschop gaat één keer per jaar in een eucharistieviering op televisie voor. Er is gekozen voor diversiteit van vieringen uit het hele land omdat dit ook beter aansluit bij de religieuze zoeker van deze tijd en recht doet aan de regionale eigenheid van de bisdommen. Daarnaast is er meer ontvankelijkheid voor authentieke geloofsgetuigenissen. Daarom wordt de eucharistieviering op televisie voorafgegaan door een geloofsgesprek. RKK wil zo een nieuw pastoraal aanbod doen. Dit geloofsgesprek gaat aan de eucharistieviering vooraf en vindt plaats in dezelfde kerk. De eucharistieviering is te vinden onder ´Katholiek Nederland kerkt in ...... eucharistie´nl