Alles
Elke zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur volgt Kees Boonman het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.nl
Kees Boonman ontvangt zaterdag 18 juli Alex Brenninkmeijer in Kamerbreed. Brenninkmeijer is lid van de Europese Rekenkamer en hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht. Tot begin vorig jaar was hij de Nationale Ombudsman. Een gesprek over de idealen en dagelijkse realiteit van de Europese Unie en de rechtsstaat. De EU verkeert in zwaar economisch weer; een van de lidstaten, Griekenland, bevindt zich permanent aan de rand van de afgrond; ruzies en wantrouwen tussen landen zijn het gevolg. Wat betekent dit voor de toekomst van en het vertrouwen in de Europese Unie? De Europese Rekenkamer noemt zichzelf ‘hoedster van de EU-financiën’ en waakt daarmee over de belangen van de Europese belastingbetalers. Al jaren kampt de Europese Unie met het imago van bureaucratische geldverspiller. Brenninkmeijer stelt dat het niet zozeer gaat om verspilling als wel om slechte boekhouding. Als jurist houdt Brenninkmeijer zich al zijn hele werkzame leven bezig met het recht en de rechtsstaat. In zijn oratie eerder dit jaar stelde hij dat Nederland zakt bij een stresstest over de rechtsstaat. In Kamerbreed licht hij zijn zorgen en oplossingen toe.nl