Alles
Elke zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur volgt Kees Boonman het politieke nieuws aan de hand van gesprekken met politieke en maatschappelijke hoofdrolspelers.nl
Nieuws uit Kamerbreed: Werkgeversvoorman geeft pluim aan kabinet DEN HAAG (ANP) - Werkgeversvoorman Hans de Boer vindt dat het kabinet een ,,flinke pluim'' verdient met de begroting voor 2016 die al is uitgelekt. Hij denkt dat met het aantrekken van de economie zelfs meer nieuwe banen kunnen ontstaan dan verwacht. Dat zei De Boer zaterdag in radioprogramma Kamerbreed. De voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW noemde het onder meer een goede zaak dat er volgend jaar 5 miljard euro aan lastenverlichting komt voor burgers en bedrijven. Ook vestigde hij de aandacht op wat hij de 'Vriend Piet-regeling' noemt. Die houdt in dat er een fiscale stimulans komt om geld te lenen aan lokale mkb-bedrijven. De werkgevers hebben hard voor die maatregel gelobbyd. Met de nieuwe plannen is Nederland er volgens De Boer nog niet, maar hij denkt dat er wel stappen in de goede richting worden gezet. Als het aan De Boer ligt, komt er volgend jaar weer een lastenverlichting van 5 miljard. Hij benadrukte dat de lasten de afgelopen jaren flink zijn verzwaard. Wat betreft de arbeidsmarkt denkt De Boer dat het herstel iets sneller zal gaan dan de modellen voorspellen. De modellen zijn nog al statisch, vindt hij. ,,Ik voel aan dat de omslag op de arbeidsmarkt sneller plaats gaat vinden dat het Centraal Planbureau (CPB) nu voorziet. Er wordt nu gezegd: we blijven zo rond de 600.000 werklozen zitten. Ik denk dat wij volgend jaar rond deze tijd zeggen: het viel 10 procent mee. We zitten ergens tussen de half miljoen en de 600.000.'' De werkgeversvoorman liet op de radio verder weten dat hij na Prinsjesdag in gesprek gaat met het kabinet over het vluchtelingendossier. VNO-NCW maakt zich er hard voor dat de vluchtelingen die naar Nederland komen ook snel aan het werk kunnen. De Boer opperde het idee pas al. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor uitzendorganisaties, die de vluchtelingen op moeilijk te vullen vacatures kunnen plaatsen. De Boer benadrukte daarbij wel het niet de bedoeling is dat de nieuwe krachten Nederlandse werknemers verdringen. In sectoren waar een cao geldt, zouden de vluchtelingen dus gewoon een cao-loon moeten krijgen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans de Boer, Han Noten en René Paas Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Han Noten (burgemeester Dalfsen/oud-fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer) en René Paas (voorzitter Divosa) zijn te gast in Kamerbreed. Aan de vooravond van Prinsjesdag praat Kees Boonman met hen over hun wensen en verwachtingen met betrekking tot de overheidsbegroting van volgend jaar. De bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn voorbij, blijkt uit de al uitgelekte Prinsjesdag-plannen. Vijf miljard euro kan het kabinet verdelen. Naar wie en wat moet dat geld gaan? Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW vertelt wat het kabinet volgens de werkgevers moet doen om de economie en daarmee de werkgelegenheid te laten groeien. Han Noten is burgemeester van Dalfsen en voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Dat betekent dat hij in de gaten houdt hoe de decentralisatie van zorg, jeugdzorg en werk van het rijk naar de gemeenten verloopt. Die overdracht ging gepaard met bezuinigingen. Moet het kabinet eenmalig, nu er geld te verdelen is, extra geld beschikbaar stellen? Of wordt het tijd voor een meer structurele oplossing, een eigen belastinggebied voor gemeenten? René Paas is voorzitter van de vereniging van directeuren van sociale Diensten, Divosa, en in die hoedanigheid betrokken bij het beleid rondom de bijstand. Door de economische crisis en de afnemende werkgelegenheid is het voor mensen in de bijstand moeilijker dan ooit om aan een baan te komen. Heeft het kabinet voldoende oog voor deze groep mensen of vindt Paas dat er iets extra’s voor hen gedaan moet worden? Kamerbreed, elke zaterdag na 13h op NPO Radio 1nl