Alles

Joustra is kritisch over de rol die de overheid heeft gespeeld bij de gaswinning