Alles
Documentaire in twee delen. Op 10 juli 2009 zal het 500 jaar geleden zijn dat de reformator Johannes Calvijn geboren werd. Studenten van de Christelijke Hogeschool in Ede gingen op zoek naar de betekenis van Calvijn voor vandaag en maken videoclips en lesbrieven voor het basis- en voortgezet onderwijs. In deze documentaire fragmenten uit dit videomateriaal met o.a. een bezoek aan Genève de geboortestad van Calvijn.nl
Calvijn heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan de Europese ontwikkelingen op het gebied van kerk en theologie, maar ook op de terreinen van cultuur, wetenschap en politiek.nl