Alles
In Je Zal Het Maar Zijn gaat Sophie Hilbrand op pad met mensen die een bijzondere keuze hebben gemaakt in hun leven of in een uitzonderlijke situatie verkeren.nl
Nicole is de dochter van twee ouders met een verstandelijke beperking. Christina Curry is de dochter van Patricia Paay en dam Curry en Rowan's familie runde een drugsketen.nl