Alles
In Je Zal Het Maar Zijn gaat Sophie Hilbrand op pad met mensen die een bijzondere keuze hebben gemaakt in hun leven of in een uitzonderlijke situatie verkeren.nl
Sophie volgt drie mensen die om verschillende redenen eenzaam in de liefde zijn. Of door de omstandigheden waarin ze terecht zijn gekomen, of door de keuzes die ze zelf gemaakt hebben.nl