Alles
Al zijn radio-uitzendingen van ruim 10 jaar bij elkaar.nl
Ischa in gesprek met: - de heer J. Bervaes, amateurhistoricus en adjunct-directeur van het Rijksinstituut voor Bosbouw en groenbeheer "De Donskap" in Wageningen, tegenstander van dijkverzwaring. - en met Ir. C.van Beverloo, hoofd van de hoofdafdeling rivierendirectie Gelderland, van Rijkswaterstaat, voorstander van dijkverzwaring. Over wel of geen dijkverzwaring langs de Waal. nl