Alles

Installatie van Mgr. Alfrink tot aartsbisschop van Utrecht