Alles
Zendtijd voor Kerken (ZvK) verzorgt de uitzending van kerkdiensten en samenkomsten op zondagmorgen via televisie (Nederland 2, 11.00 uur) en op zondagmiddag via radio 5 om 17.02 uur voor zes verschillende kerkgenootschappen: Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken, Unie van Baptistengemeenten, Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Gemeenten en een aantal zelfstandige evangelische gemeenten die verenigd zijn in de stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten en de voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland.nl
In alle eeuwen dat het christendom bestaat, hebben mannen, vrouwen en kinderen in de beeltenis van de lijdende Christus en het grootse verhaal over zijn overgave aan het kruis, gezocht naar troost in hun eigen dagelijkse ellende. In Jezus voelden zij hoe God van hun bestaan afwist en met hen meeleed. En zo kon deze godsdienst in het vreselijke tranendal dat deze aarde en het leven op aarde kan zijn, tot troost zijn voor al die mensen zonder enige staat of stand. Het is goed in de veertig dagen die voorafgaan aan Pasen ons te realiseren hoe de wonden van Jezus vaak meer betekenis voor mensen hebben gekregen dan zijn verrijzenislichaam waarmee hij zich na zijn opstanding aan zijn discipelen en anderen liet zien. Het was voor vele mensen blijkbaar goed te weten dat God zelf - zoals het christendom Jezus ziet - als geen ander wist wat het is om dorst te hebben, geweld te ondergaan en te moeten sterven. Mijn vraag in deze dienst is of wij kunnen leren van die ervaring van onze voorouders en tijdgenoten. Wij hebben natuurlijk onze nieuwe liedboeken, moderne preken en nieuwe manieren van communiceren van het geloof. Toch is het maar de vraag of wij veel verder zijn dan al die mensen die in het verleden in het schamele veel van God ervaarden en in hun eigen nood de dood van Christus weerspiegeld zagen. nl