Alles
Ik zou wel eens willen wetennl
Op de tafel van het panel ligt de brief van een vrouw die zich gevangen voelt in haar huwelijk. Haar man staat erg onverschillig in het geloof. Ze wil eigenlijk van hem scheiden en heeft er veel moeite mee dat dit bijbels gezien niet kan. ,,Vindt de Bijbel het wel goed dat ik in deze hel woon?''nl