Alles
Ik zou wel eens willen wetennl
In de bijbel staat dat we vruchten moeten dragen en dat het geloof uit de vruchten verzekerd is. Maar Gods genade is toch vrij verkrijgbaar? Het lijkt net of Gods beloften toch voorwaardelijk zijn. Want wanneer draag ik dan genoeg vrucht? Over deze vragen praten ds. Ruud van Campen en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO-Nazorg.nl