Alles
Discussieprogramma met brede en gevarieerde thema's.nl
Ouderen willen na een leven samen ook samen sterven. Toch worden euthanasieverzoeken van echtparen meestal niet gehonoreerd. Wat betekent zo'n besluit? nl