Alles
Discussieprogramma met brede en gevarieerde thema's.nl
Stijgende huren, dalende pensioenen en hogere zorgkosten. Een groeiende groep 65-plussers vindt dat ze onevenredig hard geraakt worden door de stapeling van kosten en hogere eigen bijdrages.nl