Alles
Discussieprogramma met brede en gevarieerde thema's.nl
Het kabinet nam tal van maatregelen om oudere werklozen aan het werk te helpen. Maar is er niet veel meer nodig om te voorkomen dat werkloze 55-plussers zich afgeschreven voelen? nl