Alles
Discussieprogramma met brede en gevarieerde thema's.nl
Voor de zoveelste keer is de zorg aan dementerende ouderen negatief in het nieuws. Volgens de Inspectie voor de Volksgezondheid is bij bijna 50 grote instellingen de veiligheid van bewoners in het geding.nl