Alles
Discussieprogramma met brede en gevarieerde thema's.nl
Het kabinet wil fors bezuinigen in de zorg. Zo gaat er flink gesnoeid worden in het PGB (Persoons Gebonden Budget) waarmee ouderen, zieken en gehandicapten nu zelf zorg inkopen.nl