Alles
HoeZo Radionl
Professor Emily Hemelrijk, hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, heeft gevonden dat vooral in de Noord-Afrikaanse delen van het Romeinse Rijk veel vrouwen een vooraanstaande, publieke functie hadden. Het beeld van vrouwen die vooral binnenzaten en zich bezighielden met huiselijke aangelegenheden moet dus bijgesteld worden.nl