Alles
HoeZo Radionl
Voor het eerst in de geschiedenis nemen ook de allerarmsten deel aan het mobiele communicatieverkeer. Jan Blommaert doet onderzoek naar het gebruik van mobiele telefoons in de Zuid-Afrikaanse townships door analfabete vrouwen. De telefoon is daar niet alleen een communicatiemiddel, maar ook een instrument om te leren lezen en schrijven. Voor dit onderzoek is Blommaret genomineerd voor de Huibregtsenprijs. Maar hij doet nog veel meer, zo is hij een actief blogger en onderzoekt hij een nog redelijk onbekend sociologisch fenomeen, de superdiversiteit.nl