Alles
Noot: Deze serie bestaat als bundeling van 128 clips die zonder deze serie los zouden zijn in POMS. Daarnaast staan er 30 afleveringen in die dubbel bestaan maar welke niet gedelete kunnen worden. Deze zijn allemaal op offline gezet en staan er ook in zodat ze niet los staan. Frank Nauta NTR 7-11-2013nl
Hoe erg is het eigenlijk om een beetje gif in de grond of in je lichaam te hebben? En hoe weet je welke stoffen giftig zijn en welke niet? Om deze vragen te beantwoorden zou je verwachten dat proefdieren massaal voor ons het loodje moeten leggen. Toch blijkt dit mee te vallen. Tegenwoordig is het mogelijk de toxiciteit van stoffen te meten met computermodellen.nl